Dorota Groyecka

Współzałożycielka i redaktor naczelna magazynu „Non/fiction”. Absolwentka dziennikarstwa, filologii polskiej i kulturoznawstwa. Autorka książki Gentryfikacja Berlina. Od życia na podsłuchu do kultury caffè latte. Współpracowała z polskimi i zagranicznymi tytułami prasowymi i internetowymi. Pisze o fotografii, muzyce i mieście. Ukończyła Polską Szkołę Reportażu.

Talks

Meetups

We need good journalism!

Outriders Network is managed by Outriders, the publisher of an awarded portal Outride.rs and organizer of the Outriders Summit, Wachlarz in Poland and Compass in Ukraine. Our mission is to strengthen journalism across the globe. Our work is possible thanks to your support. We promote open and engaged journalism – we work for you, you support us, we share everything with others so journalism can strive.

Support

Newsletter

Be up to date!
Join our community and don’t miss unique opportunities, tools and events!