Training in Solutions Journalism

Warsaw - September 27, 2018

Dziennikarstwo rozwiązań to rzetelne reportaże przedstawiające problemy społeczne i rozwiązania tych problemów. Materiały dziennikarstwa rozwiązań pozwalają przywrócić równowagę w wiadomościach, pozwalając odbiorcy zrozumieć problemy i wyzwania, ale ukazując także historie rozmaitych sposobów reagowania. Powstało już ponad 4200 takich materiałów w 154 krajach.

Program:

11:00 – Wprowadzenie do warsztatu

11:15 – 11:30
Tina Rosenberg – wprowadzenie do dziennikarstwa rozwiązań

11:30 – 12:00
Rafał Hetman, Radek Korzycki – dziennikarstwo rozwiązań praktycznie
12:00 – 14:15
Część praktyczna warsztatów

  • Konstrukcja tekstu
  • Analiza przykładowych artykułów

14:15 – 14:30
Alicja Peszkowska – baza wiedzy do samodzielnego wykorzystania przez dziennikarzy

14:30 – 15:00
Agata Stafiej Bartosik – plany związane z dziennikarstwem rozwiązań w Polsce

W razie pytań prosimy o kontakt: Kontakt: Alicja Peszkowska, alicja.peszkowska@outride.rs
Organizatorzy: Ashoka w Polsce, Outriders oraz Solutions Journalism Network.

Venue

Startberry

Partners